Bernadeta Stasiak 31.07.2018 09:53

Oświadczenie nr 1/18

OŚWIADCZENIE NR 1/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 26 lipca 2018 r.


Na podstawie §30 ust. 2 pkt 2) uchwały Nr XXXIX/235/17 Rady Miejskiej Kudowy -  Zdroju z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kudowa – Zdrój (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4463) Rada Miejska Kudowy – Zdroju przyjmuje oświadczenie o następującej treści:
Zorganizowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju Sylwię Bielawską spotkanie społeczne w dniu 13 lipca 2018r. w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju odbyło się bez upoważnienia oraz bez zgody Rady Miejska Kudowy – Zdroju. Rada Miejska Kudowy Zdroju nie zgadza się na taki sposób działania Przewodniczącej Sylwii Bielawskiej. Nic o nas bez nas. Rada Miejska Kudowy – Zdroju wyraża niezadowolenie, iż Przewodnicząca Sylwia Bielawska nie zapewniła wszystkim 15 radnym Rady Miejskiej możliwości dyskusji w sprawach oświaty kudowskiej.
Rada Miejska Kudowy – Zdroju oczekuje od Pani Sylwii Bielawskiej Przewodniczącej Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju przestrzegania postanowień Statutu Gminy Kudowa – Zdrój, który wyraźnie wskazuje w §12 jakie zadania należą do Przewodniczącej Rady Miejskiej. Rada Miejska Kudowy Zdroju oczekuje, iż każde zewnętrzne spotkanie organizowane przez Przewodniczącą Rady Miejskiej Kudowy Zdroju będzie wcześniej konsultowane z radnymi Rady Miejskiej Kudowy Zdroju i uzyska odpowiednie upoważnienie.
Rada Miejska Kudowy – Zdroju wskazuje, iż istotne dla Miasta i jej mieszkańców sprawy oświaty i szkół w Kudowie – Zdroju powinny być omawiane na sesjach Rady lub na Komisjach Rady Miejskiej, w szczególności na Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oświadczenie nr 1/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.07.2018 09:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.07.2018 09:53Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)