Bernadeta Stasiak 10.11.2016 08:28

Zarządzenie nr 200/16

Zarządzenie nr  200/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  25 października 2016 r.

w sprawie umorzenia odsetek za opóźnienie w płatności  czynszu dzierżawnego

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Umarza się w całości należność pieniężną w wysokości 359,73 zł przysługującą Gminie Kudowa – Zdrój od 1 /.../   z tytułu odsetek za opóźnienie w płatności czynszu dzierżawnego za miesiąc grudzień 2015 r. oraz styczeń, luty, marzec i  kwiecień 2016 r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 200/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2016 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.11.2016 08:28Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)