Bernadeta Stasiak 10.11.2016 09:36

Zarządzenie nr 206/16

Zarządzenie Nr 206/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  9 listopada  2016 r.

               

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa – Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, na wniosek najemcy, lokal mieszkalny wraz z oddaniem w  użytkowanie  wieczyste  ułamkowej  części gruntu, położony przy Al. Jana Pawła II 8/6 w Kudowie – Zdroju. Działka gruntu nr 12/12 (AM-1) o pow. 827 m2, obręb Stary Zdrój, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1K/00030044/8.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się zastępcy burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 206/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.11.2016 09:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.11.2016 09:36Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)