Bernadeta Stasiak 14.12.2016 08:21

Zarządzenie nr 235/16

Zarządzenie Nr 235/16
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 6 grudnia 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Agnieszki Łukasik-Musiał ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Celem przeprowadzenia egzaminu Pani Agnieszki Łukasik-Musiał ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje się Komisję Egzaminacyjną w składzie następującym:
1)    Elżbieta Ubik – przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący Komisji;
2)    Mariusz Kałwak – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3)    Jerzy Łukasik – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie –Zdroju;
4)    Renata Kamińska – ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej;
5)    Anna Wojtysiak – ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 235/16
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2016 08:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.12.2016 08:21Utworzenie dokumentu. (Bernadeta Stasiak)