Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2017

Zarządzenie Nr 47/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 48/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 49/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 1 marca 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 50/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 2 marca 2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu  nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 51/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 53/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 54/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 7 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 55/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 56/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 57/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 59/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 60/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 61/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 62/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 63/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 64/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 65/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 66/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 68/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 69/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 70/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 71/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 72/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 73/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 74/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 75/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym  do przedszkoli, dla których organem  prowadzącym jest gmina Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 78/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 marca 2017r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym  do klas  I publicznych szkół podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest gmina Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie Nr 79/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 29 marca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 80/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2016 r.

Zarządzenie Nr 81/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 r.

Zarządzenie Nr 82/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 83/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 84/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 85/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok

Zarządzenie Nr 86/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia użytkownikowi wieczystemu bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej ustalonej na 2017 rok


Zarządzenie Nr 87/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 kwietnia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 88/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 kwietnia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 89/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 kwietnia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 90/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 kwietnia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 91/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 3 kwietnia  2017r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 92/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia  rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie Nr 93/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2017r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie Nr 94/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 r.

Zarządzenie Nr 95/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2017r. w sprawie Regulaminu "Targów Wyrobów Regionalnych Kudowa-Zdrój 2017 rok"

Zarządzenie Nr 96/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 19 kwietnia  2017r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie Nr 97/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 r.

Zarządzenie Nr 98/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Komisji  do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemu ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła

Zarządzenie Nr 99/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 27 kwietnia  2017r. w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę z tytułu czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 100/17 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kudowa-Zdrój na 2017 r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MARZEC/KWIECIEŃ 2017
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wojciech Sołtysik
Data publikacji:02.03.2017 14:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.12.2018 14:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 341