Uchwała nr XXIII/160/20  >>>>

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 lipca 2020r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

 

Uchwała nr LI/326/18  >>>>

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 18 października 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany Statutu Gminy Kudowa-Zdrój

 

UCHWAŁA  NR XXXIX/235/17

Rady Miejskiej Kudowy -  Zdroju

z dnia 26 października  2017 roku

 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Kudowa - Zdrój

 

 Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt.1, art.18 ust.5 i art.22 ust.1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala Statut Gminy Kudowa-Zdrój  :

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE   >>>>

CZĘŚĆ II

ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY >>>>

 1. Postanowienia ogólne
 2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
 3. Komisje
 4. Radny
 5. Klub Radnych
 6. Sesje Rady
 7. Uchwały i inne akty Rady
 8. Głosowanie
 9. Interpelacje i zapytania
 10. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
 11. Udostępnienie dokumentow Rady i Komisji

CZĘŚĆ III 

ROZPATRYWANIE PRZEZ RADĘ WEZWAŃ DO USUNIĘCIA NARUSZENIA PRAWA, SKARG ORAZ ROZSTRZYGNIĘĆ NADZORCZYCH >>>>

 1. Rozpatrywanie wezwania do usunięcia naruszenia prawa
 2. Rozpatrywanie skarg do sądu administracyjnego
 3. Rozpatrywanie rozstrzygnięć nadzorczych

CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE >>>>

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU GMINY KUDOWA-ZDRÓJ >>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut Gminy
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:22.04.2008 20:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.09.2020 11:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 1305