Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się klientów Urzędu  Miasta w Kudowie-Zdroju, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój. Adres Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju: 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 24, tel. 74 8621 700.

2. Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@kudowa.pl

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju ustawowych zadań publicznych lub działania na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający
z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy
o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji
w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:25.05.2018 15:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:08.01.2019 10:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 1092