Zarządzenie Nr 0050.108.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 25 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie Nr 0050.65.2018 r.  Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 19 – 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 330/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie regulaminu i procedur udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy-Zdroju, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

W zarządzeniu NR 0050.65.2018 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ z dnia 27-03-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej w §1 wprowadza się następujące zmiany:
1.    w składzie komisji funkcję zastępcy przewodniczącego powierza się Panu Henrykowi Urbanowskiemu.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.108.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.06.2018 13:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.06.2018 13:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 42