ZARZĄDZENIE  Nr 0050.124.2018
BURMISTRZA MIASTA  KUDOWA-ZDRÓJ
z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie opłaty za 1 m3 drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych i terenów należących do gminy Kudowa – Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) Burmistrz Miasta  Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

1.    Wprowadza się na terenie gminy Kudowa – Zdrój ceny 1 m3 drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych i innych nieruchomości będących własnością  gminy Kudowa – Zdrój, przeznaczonego dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami:
1)    usuwanie wiatrołomów, drzew zniszczonych – 50,00 zł. netto za 1m3,
2)    usuwanie drzew  – 50,00 zł. netto za 1m3.
2.    Wprowadza się na terenie gminy Kudowa – Zdrój ceny 1 m3 drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych i innych nieruchomości będących własnością  gminy Kudowa – Zdrój, przeznaczonego dla osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami:
1)    wykonania zabiegu w lasach gminnych związanych z czyszczeniem lasów gminnych – 5,00 zł netto za 1 m3 gatunku M (gałęziówka),
2)    bez wykonywania zabiegu w lasach gminnych - 20,00 zł netto za 1m3 gatunku M (gałęziówka).
3.    Wzór zezwolenia na pozyskanie drewna kosztem nabywcy określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju na stanowisku specjalisty ds. lasów komunalnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.124.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.06.2018 10:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.06.2018 10:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 31