Uchwała nr XLVIII/300/18

UCHWAŁA Nr XLVIII/300/18
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2019 rok, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Wiktor Gucz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XLVIII/300/18
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.07.2018 08:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż