Zarządzenie nr 0050.135.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa – Zdrój do składu Rady Nadzorczej Basen „Wodny Świat” sp. z o.o.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i poz. 1000) w związku z art. 215 §1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 oraz z 2018 r., poz. 398 i poz. 650) oraz art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 827) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powołuje się Pana Adama Ziembińskiego do składu Rady Nadzorczej Basen „Wodny Świat” sp. z o.o. z dniem 4 lipca 2018r.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.135.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:10.07.2018 10:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:10.07.2018 10:09
Liczba wyświetleń dokumentu: 65