Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2018

Zarządzenie nr  0050.132.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.133.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  2 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia  wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.134.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  4 lipca 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój  do składu Rady Nadzorczej Basen "Wodny Świat" sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.135.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  4 lipca 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój  do składu Rady Nadzorczej Basen "Wodny Świat" sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.136.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  4 lipca 2018 r. w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój  do składu Rady Nadzorczej Basen "Wodny Świat" sp. z o.o.

Zarządzenie nr  0050.138.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  6 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności p.o. dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.139.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  9 lipca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu kosztów sądowych dotyczących opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.140.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  2 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.141.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.142.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.143.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.144.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.145.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.146.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.147.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.148.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.149.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.150.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.151.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.152.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.153.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.154.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.155.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.156.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.157.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  16 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia prawa własności nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.158.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie odsetek dotyczących należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.159.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  18 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat czynszowych  za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.161.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  23 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr  0050.163.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego  deficytu budżetu gminy

Zarządzenie nr  0050.165.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  27 lipca 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt  (JRP) ds. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zarządzenie nr  0050.166.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  30 lipca 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 303/2 obręb Zakrze (AM-9)

Zarządzenie nr  0050.167.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  31 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.168.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok

Zarządzenie nr  0050.169.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   gminy Kudowa-Zdrój


Zarządzenie nr  0050.170.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin Pani Katarzyny Jędrzejewskiej  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr  0050.171.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  14 sierpnia 2018 r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu

Zarządzenie nr  0050.173.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  21 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.174.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie nr  0050.175.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty  należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Zarządzenie nr  0050.176.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  28 sierpnia 2018 r. w sprawie sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa -  Zdrój

Zarządzenie nr  0050.177.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.178.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.179.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/20189

Zarządzenie nr  0050.180.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr  0050.181.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny

Zarządzenie nr  0050.182.2018 Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie  odsetek dotyczących należności z tytułu opłat czynszowych za lokal użytkowy

Zarządzenie nr 0050.185.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2018 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa –Zdrój, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.186.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu gminy Kudowa – Zdrój na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.187.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych  na dzień 21 października 2018r.


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju LIPIEC/SIERPIEŃ 2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:10.07.2018 11:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.12.2018 13:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 452