Zarządzenie Nr 0050.166.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 30 lipca 2018 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 303/2 obręb Zakrze (AM-9)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Głównej 11, 15 i 21 w Kudowie-Zdroju, część nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 303/2 obręb Zakrze (AM-9) o pow. 20 m2, z przeznaczeniem na wykonanie wiaty śmietnikowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.166.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.08.2018 13:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.08.2018 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 46