Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju maj/czerwiec 2009 rok
 

Zarządzenie nr 92/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 93/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 07 maja 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 94/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 95/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 96/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 97/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 98/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Zarządzenie nr 99/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 100/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 101/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 maja 2009 roku w sprawie: udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalonej na 2009 rok

Zarządzenie nr 102/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100/09 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 103/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie: zasad zamieszczania odsyłacza podmiotów świadczących uslugi hotelarskie na stronie www.kudowa.pl

Zarządzenie nr 104/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  25 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia wysokości dodatkowego czynszu dzierżawnego

Zarządzenie nr 105/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  26 maja 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest gmina Kudowa-Zdrój za 2008 rok

Zarządzenie nr 106/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 107/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejskich Zakładów Użyteczności Publicznej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 108/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 109/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia  29 maja 2009 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 198/97 Zarządu Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie nadania zakładowi budżetowemu - Miejskim Zakładom Użytecznosci Publicznej w Kudowie-Zdroju Statutu i Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie nr 110/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 111/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 112/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 113/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 01 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 114/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania zespołu kontrolnego

Zarządzenie nr 115/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 116/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 05 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok

Zarządzenie nr 117/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 118/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 119/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 12 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 120/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 121/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: nabycia prawa własności działek zabudowanych infrastrukturą drogową

Zarządzenie nr 122/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 123/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 124/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 125/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 19 czerwca 2009 roku w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 126/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomosci stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 127/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój

Zarządzenie nr 128/09
Burmistrza Miasta Kudowy - Zdroju z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2009 rok


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju MAJ/CZERWIEC 2009 Rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:14.05.2009 23:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2015 10:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 170