Zarządzenie Nr 0050.190.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  4 września 2018 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 438/92 obręb Zakrze (AM-17) i 452/2 obręb Zakrze (AM-13)

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do oddania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, część nieruchomości położonej w Kudowie-Zdroju oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 438/92 obręb Zakrze (AM-17) i 452/2 obręb Zakrze (AM-13) o pow. 4 m2 każda, z przeznaczeniem na pylon i tablicę informacyjną stanowiące oznakowanie WSSE „INVEST-PARK”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.190.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2018 09:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2018 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 43