Zarządzenie  Nr  0050.187.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 31sierpnia 2018 r.

w sprawie wskazania osoby na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 4 oraz § 7 ust. 1 i 2  Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie  warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wskazuję na pełnomocnika do spraw informatyki gminnej komisji wyborczej w Kudowie-Zdroju , P. Janusza Engela.

§ 2.

Powołuje się operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 3.

Wykaz operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zakres wykonywanych zadań oraz terminy ich wykonywania określają uchwały Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Uzasadnienie
                                   
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  13 sierpnia 2018 r. w sprawie  warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa warunki  i sposób wykorzystania techniki elektronicznej przez terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Warunkiem prawidłowego wykorzystania techniki elektronicznej jest zapewnienie przez  burmistrza obsługi systemu informatycznego TKW oraz OKW w obwodach utworzonych na obszarze gminy.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.187.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.09.2018 09:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.09.2018 09:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 39