Zarządzenie Nr 0050.210.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 10 października 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 + 23% Vat za dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/10 (AM-9) o pow. 1600 m2 z przeznaczeniem na stworzenie gry integracyjnej i punktu sprzedaży pamiątek dotyczących tej gry.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.210.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.10.2018 11:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.10.2018 11:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 33