Zarządzenie Nr 0050.216.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 października 2018 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 63 ust. 14, art. 4 pkt 16 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:
1)    Pani Edyta Bubińska – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój;
2)    Pan Wiktor Gucz – przedstawiciel gminy Kudowa-Zdrój;
3)    Pani Elżbieta Ubik – przedstawiciel gminy Kudowa – Zdrój;
4)    Pani Anna Kwiatkowska – przedstawiciel Kuratora Oświaty;
5)    Pani Iwona Kasprzyk – przedstawiciel Kuratora Oświaty;
6)    Pani Magdalena Styś-Kruszelnicka – przedstawiciel Kuratora Oświaty;
7)    Pani Agnieszka Myszczyszyn – przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8)    Pani Izabela Zasina-Gacek – przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Pani Aneta Gorczyńska – przedstawiciel Rady Rodziców;
10)    Pani Mariola Jarczewska – przedstawiciel Rady Rodziców;
11)    Pani Wiesława Łuczyszyn – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej ZNP;
12)    Pan Paweł Bubiński – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ ”Solidarność 80” Pracowników Ziemi Kłodzkiej Śląsko-Dąbrowski Ogólnopolskiego Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność 80”.

§ 2.

Wyznacza się Panią Edytę Bubińską na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.216.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.10.2018 12:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.10.2018 12:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 52