Zarządzenie Nr 0050.243.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 16a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1083), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Powierza się z dniem 1 listopada 2018 roku Panu Jackowi Łężnemu pełnienie obowiązków Dyrektora Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie – Zdroju, do czasu powołania Dyrektora tej instytucji kultury, jednak nie dłużej niż do dnia 31 października 2019 roku.  

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 roku.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.243.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.11.2018 14:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.11.2018 14:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 32