Zarządzenie Nr 0050.218.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 października  2018 r.

w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie–Zdroju do udzielania zwolnień z opłat

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 52 ust. 9 i art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2203) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Gmina Kudowa-Zdrój jako organ prowadzący Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju upoważnia Dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju do udzielania zwolnień rodziców w całości lub w części z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.218.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.11.2018 09:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.11.2018 09:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 36