Zarządzenie Nr 0050.220. 2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
 z dnia 25 października 2018 roku

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w związku z art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju Pani Katarzynie Mężyńskiej z dniem 28 października 2018 r. na okres 10 (dziesięciu) miesięcy, tj. od 28.10.2018r. do 27.08.2019r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.220.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:08.11.2018 09:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.11.2018 09:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 34