Zarządzenie nr 0050.253.2018

Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1716) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 150,08 zł + VAT za dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Czermna, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 238/1 (AM-9) o pow. 469 m2, z przeznaczeniem na dojazd do działki  nr 238/2 obręb Czermna (AM-9).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.253.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.11.2018 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.11.2018 14:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 35