Zarządzenie Nr 0050.264.2018
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  

Na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) w związku z art. 70§2 i art. 362 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz U. z 2018r., poz. 917, poz. 1000, poz. 1076) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Z dniem 17 listopada 2018 r. odwołuje się Panią Edytę Bubińską ze stanowiska zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój oraz zwalnia się Panią Edytę Bubińską z obowiązku świadczenia pracy od dnia 17 listopada 2018r. do upływu całego okresu wypowiedzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.264.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.11.2018 14:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.11.2018 14:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 44