Zarządzenie Nr 0050.284.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się w okresie od dnia 01 grudnia 2018 r. do dnia 01-04-2019 r. miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł + VAT za dzierżawę 1 m2 nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 249/12 (AM-9) o pow. 35 m2, z przeznaczeniem na ogródek gastronomiczny lokalu położonego przy ul. Zdrojowej 50 w Kudowie-Zdroju.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 grudnia 2018 r.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.284.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:21.12.2018 10:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:21.12.2018 10:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 39