§ 18. 1. Do zadań Referatu Gospodarki Mieszkaniowej należy w szczególności:

 

 1. prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi, będącymi własnością gminy
 2. prowadzenie bieżącej działalności eksploatacyjno-remontowej związanej z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy,
 3. organizowanie prac remontowo-konserwacyjnych w budynkach i w lokalach gminnych,
 4. dbanie o właściwy stan techniczny i estetyczny budynków gminnych i ich otoczenia,
 5. prowadzenie ewidencji i rozliczeń z najemcami z tytułu najmu lokali mieszkalnych
  i użytkowych,
 6. prowadzenie ewidencji i obsługi mieszkaniowego zasobu gminy,
 7. prowadzenie ewidencji kosztów poniesionych przez gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych i rozliczanie na poszczególne lokale gminne,
 8.  prowadzenie ewidencji kosztów poniesionych przez gminę na budynki mieszkalne, stanowiące  jej własność,
 9. windykacja należności gminnych dotyczących administrowanego zasobu mieszkaniowego gminy,
 10. współpraca z zarządcami nieruchomości w zakresie utrzymania nieruchomości wspólnej             

w budynkach wspólnot mieszkaniowych w tym weryfikowanie i akceptowanie rocznych planów remontowych w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz udział
w odbiorach prac budowlanych,

 1. ustalanie wysokości należnej od gminy miesięcznej zaliczki dla poszczególnych wspólnot,
 2. prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy i jej aktualizacja,
 3. kontrola merytoryczna wysokości opłat przypadających na gminę w budynkach wspólnot mieszkaniowych,
 4. przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawach mieszkaniowych,
 5. prowadzenie ewidencji uchwał podejmowanych we wspólnotach.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Gospodarki Mieszkaniowej - GM
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:44
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 127