§ 22. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 

 1. rejestracja stanu cywilnego w księgach stanu cywilnego,
 2. wydawanie decyzji administracyjnych zaświadczeń wynikających z ustawy- Prawo
  o aktach stanu cywilnego,
 3. wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego,
 4. przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz uprawnionych instytucji i stron,
 5. przechowywanie i zlecanie konserwacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych
  i sporządzanie do nich  skorowidzów,
 6. przekazywanie ksiąg aktów stanu cywilnego do właściwego archiwum po upływie ustawowego okresu ich przechowywania, określonego dla urzędów stanu cywilnego,
 7. prowadzenie zadań wynikających z nadawania numerów PESEL.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Urząd Stanu Cywilnego - USC
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 243