§ 25. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 

  1.  sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2. sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania rocznego w zakresie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa dla Administratora,
  3. opracowanie, aktualizowanie i nadzorowanie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa
    oraz kontrolowanie przestrzegania zasad  określonych w Polityce Bezpieczeństwa,
  4. przeprowadzanie szkoleń dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
    w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych,
  5. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Inspektor Ochrony Danych - IOD
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:21.12.2018 12:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:11.03.2020 09:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 130