Zarządzenie nr  0050.293.2018
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  21.12.2018 r.

     w sprawie powołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 215 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) i § 25 ust. 1 umowy spółki Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję Pana Wojciecha Smolnickiego do składu Rady Nadzorczej Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z dniem 01.01.2019 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.293.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2019 10:46
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.01.2019 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 49