Zarządzenie Nr 0050.296.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 27 grudnia 2018 r.

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 224/17 z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki i kredytu długoterminowego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm. )  Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

§ 1 ust.2 zarządzenia nr 224/17 Burmistrza Miasta z dnia 21 listopada 2017 roku w zaciągnięcia pożyczki i kredytu długoterminowego otrzymuje brzmienie:
„2. Źródłem spłaty:
a)    kredytu, o którym mowa w ust. 1 pkt a będą dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2026 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych,
b)    pożyczki, o której mowa w ust. 1 pkt b będą środki pochodzące z refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku do kwoty 656.338,86 zł, w 2019 roku do kwoty 353.661,14 zł  oraz dochody własne budżetu gminy Kudowa – Zdrój w 2026 roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych do kwoty 192.200,00 zł.”

 
§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.296.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.01.2019 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.01.2019 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 43