Zarządzenie Nr 0050.1.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 2 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 uchwały nr IV/13/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kudowa-Zdrój zarządzam co następuje:

                                                                                                         
§ 1

Upoważniam:
- kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dyrektora Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II,
- dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3,
- dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka
- dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.1.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.01.2019 08:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.01.2019 08:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 47