Zarządzenie nr  0050.9.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia  14.01.2019 r.

w sprawie odwołania przedstawiciela Gminy Kudowa-Zdrój ze składu Rady Nadzorczej Basenu „Wodny Świat”sp. z o.o.
     
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 215 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) i  § 15  umowy spółki Basen „Wodny Świat” sp. z o.o., Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Odwołuję Panią Gabrielę Chmielewską ze składu Rady Nadzorczej spółki z o.o. Basen „Wodny Świat” z dniem 14.01.2019 r..

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.9.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:15.01.2019 14:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:15.01.2019 14:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 41