Arkadiusz Sip 12.02.2019 11:57 wersja do wydruku

Zarządzenie nr 0050.25.2019

Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

z dnia 05 lutego  2019r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Przeznacza się do sprzedaży,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie Jakubowice, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczona  geodezyjnie jako działka nr 103 (AM-5) o pow. 4513 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SW1K/00083148/3, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy  Kudowa-Zdrój  pod mieszkalnictwo niskiej  intensywności, mieszkalnictwo  pensjonatowe.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowy-Zdroju.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.25.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:12.02.2019 11:57
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:12.02.2019 11:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 36