Arkadiusz Sip 12.02.2019 12:06 wersja do wydruku

 

Zarządzenie nr  0050.30.2019

Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju

z dnia 8 luty 2019 r.

 

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

 

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)   i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwałą nr XXXI/192/2001 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 31 sierpnia 2001r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

§ 1

 

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  w  Wałbrzychu,  ul. Piotra Wysockiego 11, działkę numer  698/43  (AM-7) o  pow.74 m2 położoną w obrębie Słone, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim, na której zlokalizowana jest  stacja elektroenergetyczna numer R-951-08, wybudowana z środków własnych w/w spółki, dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg Wieczystych w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczysta  nr SW1K/00061790/8.

 § 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowy-Zdroju.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Aneta Potoczna
Burmistrz Miasta

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.30.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:12.02.2019 12:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:12.02.2019 12:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 39