UCHWAŁA Nr V/31/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

    § 1.    

Rada Miejska Kudowy-Zdroju wnosi o oddalenie skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku z dnia 14 stycznia 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Nr XLVII/289/06 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 68, poz.1079).

§ 2.

W wykonaniu niniejszej uchwały Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój sporządzi odpowiedź na skargę i za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju prześle całość akt Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr V/31/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.02.2019 15:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.02.2019 15:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 40