Zarządzenie nr 0050.32.2019                            
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  11 lutego 2019 r.         

w sprawie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za media i czynszu dzierżawnego

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 ust. 5 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Działając na wniosek/.,../ zam. 57-350 Kudowa-Zdrój ul. /…/, odmawiam umorzenia:
­    zaległości z tytułu gospodarki komunalnej (opłaty za media za dzierżawiony lokal – Salon Fryzjerski w Parku Zdrojowym) za okres od kwietnia 2017 r. do października 2018 r. w kwocie 6.070,14 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w kwocie 468,61 zł;
­    zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego (za lokal – Salon Fryzjerski w Parku Zdrojowym) za okres od lipca 2016 r. do grudnia 2016 r. w kwocie 4.518,77 zł wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia w kwocie 691,04 zł.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.32.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.02.2019 11:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.02.2019 11:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 42