UCHWAŁA NR   VI/33/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU

z dnia 27 lutego 2019 roku


w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Miasta Kudowa-Zdrój
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:
 
§ 1.

Zaleca się wdrożenie procedur zmierzających do poprawy stanu budownictwa mieszkaniowego na terenie gminy, zwłaszcza w zakresie umożliwienia dostępu do mieszkań na wynajem, poprzez:
1)    dokonanie analizy zapotrzebowania na mieszkania na wynajem na terenie Miasta ,
2)    określenie możliwości i sposobu realizacji dostępnych cenowo mieszkań na wynajem na terenie Miasta  wraz z wytypowaniem potencjalnej lokalizacji dla tego typu inwestycji,
3)    wykonanie analizy efektywności realizacji inwestycji polegającej na budowie dostępnych cenowo mieszkań na wynajem  z udziałem Miasta  oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
4)    rozpatrzenie możliwości udziału Miasta  w zamówieniu pakietowym dotyczącym realizacji mieszkań na wynajem wg modelu partnerstwa publiczno-prywatnego,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr VI/33/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.02.2019 10:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:28.02.2019 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 62