UCHWAŁA NR XXXII/224/09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 05 lutego 2009 roku

 

w sprawie:  planu pracy Rady Miejskiej na rok 2009

 

                  Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się następujący  plan pracy  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju na rok 2009:

 

Lp.

Termin

Tematyka sesji

1.

do 31.03.2009 r.

 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych.

 

2.

do 30.04.2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2008.

Absolutorium dla Burmistrza Miasta.

3.

do 31.05.2009 r.

 

Kultura fizyczna dzieci i młodzieży.

 

4.

do 30.06.2009 r.

 

Program funkcjonowania oświaty na lata 2009 -2013.

 

5.

do 30.09.2009 r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.

 

6.

do 31.10.2009 r.

 

Operat uzdrowiskowy i uchwała o statucie uzdrowiska.

 

7.

do 30.11.2009 r.

Uchwały okołobudżetowe. Podatki i opłaty lokalne.

Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej.

8.

do 31.12.2009 r.

Uchwalenie budżetu gminy na rok 2010.

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady Miejskiej na rok 2010.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXII/224/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2009 08:19
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:06.07.2009 08:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 32