Uchwała Nr XXXIII/233/2009
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 25 lutego 2009 roku

 

w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój


Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1.Wyraża się wolę przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

2.Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój do zawarcia porozumienia z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w sprawie przejęcia zadań zarządcy dróg wojewódzkich przebiegających na terenie Gminy Kudowa-Zdrój.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXIII/233/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:06.03.2009 09:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:06.03.2009 09:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 38