UCHWAŁA NR XXXV/248/09
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008


                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju z wykonania budżetu za 2008 rok uchwala co następuje:

 

                                                                

§ 1

 

Przyjąć sprawozdanie Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za rok 2008 dotyczące:
a) wykonania dochodów budżetu gminy na kwotę  - 24.382.996,96 zł
w tym:
- dochody bieżące  -       19.906.887,53 zł
- dochody majątkowe –    4.476.109,43 zł
b) wykonania wydatków budżetu gminy na kwotę  - 23.803.466,46 zł
w tym:
- wydatki bieżące –        19.943.403,23 zł
- wydatki majątkowe –     3.860.063,23 zł
c) zamknięcia roku nadwyżką budżetową w wysokości –  579.530,50 zł
d) sprawozdania z wykonania przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zamykającego się kwotami:
- przychodów  -  5.619.594,51 zł
- kosztów i innych obciążeń    -  5.604.094,37 zł
e) sprawozdania z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamykającego się kwotami:
- przychodów  -  90.017,29 zł
- wydatków     -  34.297,37 zł.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXV/248/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2009 12:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2009 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 33