UCHWAŁA NR XXXV/249/09
Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój

 

                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591) art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy - Zdroju po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej uchwala co następuje:


§ 1


Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju z wykonania budżetu gminy za rok 2008.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXV/249/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2009 12:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2009 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 26