Uchwała Nr XXXV/251 /09
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

 
w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIII/233/09 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój


§ 1.

 

§ 1 pkt. 1 uchwały nr XXXIII/233/09 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się wolę przejęcia z dniem 01 lutego 2009 roku zadań Województwa   Dolnośląskiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przebiegającymi na terenie Gminy Kudowa-Zdrój”.


§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXV/251/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2009 14:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2009 14:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 31