UCHWAŁA NR XXXVII/274/09
Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju
z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

w sprawie: przystąpienia gminy Kudowa- Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej 

 


Na podstawie art.18 ust.1 i art. 84 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy- Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Gmina Kudowa - Zdrój przystępuje do stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Bogusław Burger

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XXXVII/274/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.06.2009 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.06.2009 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 31