Zarządzenie Nr 0050.49.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
 z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

Na podstawie art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1597), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.49.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.03.2019 11:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.03.2019 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 51