ZARZĄDZENIE Nr 0050. 48.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 4 marca 2019 roku

w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.   Dz.U. z 2018 r.994 późn. zm.) zarządza się co następuje :

§ 1

1.W celu przygotowania raportu o stanie Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok, realizując ustawowe zadanie określone w art. 28 aa ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, powołuje się zespół odpowiedzialny za przygotowanie projektu raportu w składzie:
- Mariusz Fleszar                  -  przewodniczący zespołu
- Barbara Kopeć                   -   koordynator prac zespołu
- Iwona Biernacik                 -  członek zespołu
- Justyna Klich                     -   członek zespołu
- Magdalena Spendowska    -   członek zespołu
- Stanisław Jakubiec            -   członek zespołu
- Magdalena Jamrozik         -   członek zespołu.

2. Zespół będzie wykonywał swoje zadanie w ramach następującego harmonogramu prac:
    1) do dnia 06.03.2019 r. ustalenie sposobu opracowania projektu raportu,
    2) do dnia 29.03.2019 r. opracowanie wersji roboczej projektu raportu,
    3) do dnia 19.04.2019 r. opracowanie ostatecznej wersji projektu raportu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.48.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.03.2019 11:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.03.2019 14:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 52