Zarządzenie Nr 0050.57.2019
Burmistrza Miasta Kudowa- Zdrój
z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) oraz §1 ust. 3  Porozumienia z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się zespół do spraw przygotowania pod względem organizacyjno-administracyjnym i technicznym obsługi urzędnika wyborczego oraz wykonania zadań wyborczych związanych z wyborem posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja  2019 r., na terenie Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:
1)    Barbara Kopeć – przewodniczący zespołu;
2)    Magdalena Szot – członek zespołu;
3)    Ewa Żulińska – członek zespołu;
4)    Janusz Engel – członek zespołu
5)    Stanisław Jakubiec – członek zespołu;
6)    Bogusław Mężyński – członek zespołu;
7)    Krzysztof Dec – członek zespołu.

2. Do zadań zespołu należy:
1)    sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem wyborów w zakresie czynności realizowanych przez Urząd Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne;
2)    zapewnienie warunków pracy umożliwiających prawidłowe wykonanie zadań przez urzędnika wyborczego wynikających z zapisów zawartego z Szefem Krajowego Biura Wyborczego Porozumienia reprezentowanego przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu;
3)    realizacja obsługi administracyjnej komisji wyborczych;
4)    zapewnienie i rozliczenie środków finansowych na realizację zadań związanych z organizacją wyborów;
5)    wykonywanie innych zadań wyborczych w ramach kompetencji przewidzianych dla jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.57.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2019 10:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2019 10:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 50