Zarządzenie Nr 0050.66.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się roczny czynsz dzierżawny w wysokości 550,00 zł + 23% VAT (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 + 23% VAT), za dzierżawę gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Nowy Zdrój (AM-1) oznaczonego ewidencyjnie jako część działki nr 21/26 o powierzchni 315,0 m2 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny przy Ośrodku Wypoczynkowym „BUENOS AIRES”.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 25/14 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 lutego 2014 r.  w sprawie ustalenia wysokości rocznego czynszu.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.66.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2019 12:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2019 12:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 46