Zarządzenie Nr 0050.65.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 marca 2019 r.

w sprawie  powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) i § 8 pkt 1 i 2 rozporządzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję przetargową do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów na zbycie, dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój w składzie:

1.    Mariusz Fleszar                                 - przewodniczący komisji
2.    Hanna Jędrzejewska                          - zastępca przewodniczącego komisji
3.    Piotr Dąbrowski                                - członek komisji
4.    Magdalena Szot                                 - członek komisji
5.    Anna Jakubowska-Kort                     - członek komisji.
6.    Magdalena Jamrozik                         - członek komisji.

 § 2.

Traci  moc zarządzenie  nr 198/16 Burmistrza  Miasta  Kudowa-Zdrój z  dnia  19 października 2016 r.

 § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji  Przetargowej.

 § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.61.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2019 12:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2019 12:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 50