Zarządzenie Nr 0050.62.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, Dz. U. z 2018 r. poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 100,00 zł + 23% VAT (słownie: sto złotych 00/100 + 23% VAT), za dzierżawę części gruntu położonego w Kudowie-Zdroju w obrębie Zakrze (AM-4) oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 145/64 o powierzchni 748,0 m2 z przeznaczeniem na dojazd i utworzenie miejsc postojowych dla pacjentów przychodni położonej na działce nr 145/63.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 24/14 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.62.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:22.03.2019 12:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:22.03.2019 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 48