Zarządzenie Nr 0050.68.2019

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 20 marca 2019 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 63 ust. 14, art. 4 pkt 16 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz §2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Kudowie – Zdroju powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Pani Aneta Potoczna – przedstawiciel gminy Kudowa – Zdrój;
 2. Pani Sylwia Bielawska – przedstawiciel gminy Kudowa – Zdrój;
 3. Pani Elżbieta Ubik – przedstawiciel gminy Kudowa – Zdrój;
 4. Pani Małgorzata Sandecka – przedstawiciel Kuratora Oświaty;
 5. Pani Anna Wojtysiak – przedstawiciel Kuratora Oświaty;
 6. Pani Anna Szewczyk – przedstawiciel Kuratora Oświaty;
 7. Pani Janina Jankiewicz – przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 8. Pani Izabela Zasina-Gacek – przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 9. Pani Aneta Gorczyńska – przedstawiciel Rady Rodziców;
 10. Pani Mariola Jarczewska – przedstawiciel Rady Rodziców;
 11. Pani Wiesława Łuczyszyn – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej ZNP;
 12. Pan Paweł Bubiński – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność’ 80 Pracowników Ziemi Kłodzkiej.

§ 2.

Wyznacza się Panią Elżbietę Ubik na Przewodniczącego Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.68.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:28.03.2019 16:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.03.2019 16:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 56