Zarządzenie Nr 0050.73.2019

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

z dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

 

w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z  późn.  zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

 

 

§1.

  1. Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu nr 698/35

 o powierzchni 0,1067 ha, AM-7, obręb Słone, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku,   Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę  wieczystą numer SW1K/00092895/0.

 

  1. W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 01 kwietnia 2019 r. Rep. A nr 2110/2019  w Kancelarii Notarialnej w Kłodzku  przy ul. Okrzei 2A  przed notariuszem mgr Andrzejem Szczęsnym.

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy  Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój.

 

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aneta Potoczna

Burmistrz Miasta

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.73.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:02.04.2019 12:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:02.04.2019 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 46